• Hedefimiz Her Yıl 3 GW GÜNEŞ
VIA Twins Plaza Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10 B Blok Daire:114 Çankaya/ANKARA

ÜYE OLUN

Çağımızda gerçekleşmekte olan enerji devrimine, ülkemizin ayak uydurabilmesi için yaptığımız çalışmalara destek olmak ister misiniz? Görüşlerinizle, rapor ve bilgi notlarımızı zenginleştirerek, güneş enerjisine yönelik kamuoyu ve kamuda yaratmaya çalıştığımız farkındalığa katkıda bulunabilirsiniz. Tüm bunlar için üyemiz olun!

                                                Solar3GW

                                              Üyelik Şartları

Sayın İlgili,

 • Derneğimize üye olmak için aşağıda yer alan şartları sağlamanız gerektiğini hatırlatmak isteriz:
 1. Mevzuat: Türk Medeni Kanunu uyarınca “Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler, derneklere üye olma hakkına sahiptir.’’ Tüzel kişilerin üyeliği için ise ilgili hukuki organların oluşmuş olması gerekmektedir.
 2. Tüzük: Dernek tüzüğümüz uyarınca asil üye olarak müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen tüzel kişiler ve serbest meslek sahibi olan avukat ve mali müşavirleri kabul edebilmekteyiz.

Ayrıca üyelerin:

  • Derneğin amaç ve çalışma konularını bütünüyle benimsemiş olmaları,
  • Dernek Genel Kurulunca kabul edilen/edilecek olan “Dernek İş Ahlakı ve Etik Kurallarına” uymayı kabul etmiş bulunmaları,
  • Derneğe girmek istediğine ve yukarıdaki koşulları kabul ettiğine dair, imzalı başvuru formu vermeleri
  • Asil üyeliğe başvuranlar için, Derneğin üç üyesinden referans mektubu almış olmaları ve
  • Dernek giriş aidatı olan aidatı Derneğin hesabına göndermiş olmaları gerekmektedir.
  • Dernek giriş aidatımız  5000 Türk Lirası ve yıllık aidatımız ise 3.000 Türk Lirası’dır.

 

 •  
  • Derneğe üye olmak isteyen kişilerin,

   1. Dernek başkanlığına hitaben şirket antentli kağıdına yazılmış ve şirket yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçe ile birlikte yazılı üyelik başvurusunda bulunması gereklidir.
   2. Bu dilekçeye (başvuruya)
   3. Tüzel kişilik iştigal alanı Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak belge (mevcut ise) veya şirket kuruluş ana sözleşmesi ile kanıtlamalı veya bu yönde yazılı karar almalıdır,
  • Üyeliğin kabulü halinde tüzel kişiyi Dernek’te temsil edecek gerçek kişinin adı, soyadı, adresi ve TC Kimlik Bilgilerine yer verilmek suretiyle bildirilmelidir, ilgili şirketçe alınmış yetki kararı da eklenmelidir,
  • En az ikisi kurucu üye olmak şartıyla, en az üç Dernek üyesinin yazılı referansı zorunludur,
  • Başvuru sahibinin üyeliğinin kabulü halinde Dernek Tüzük hükümlerini kabul ettiğine dair taahhütnamenin ve Dernekçe belirtilen giriş aidatı, yıllık aidatı ve diğer faaliyetlere ait katılım payları ile faaliyetlerle ilgili ek harcamalara katılma şartlarını ve paylarını kabul ettiğine dair taahhütnamenin eklenmesi gereklidir.
  • Dernek Yönetim Kurulumuz başvuru sahiplerinin yazılı üyelik başvurusunu ve belgeleri değerlendirdikten sonra en geç 30 gün içinde karara bağlar. Sonuç yazılı olarak tarafınıza bildirilecektir.