• Hedefimiz Her Yıl 3 GW GÜNEŞ
VIA Twins Plaza Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10 B Blok Daire:114 Çankaya/ANKARA

SEKANS DANIŞMANLIK

Şirketimiz, ülkenin yenilenebilir enerji potansiyelinin geliştirilmesi, düşük karbonlu döngüsel ekonomiye geçiş ve iklim değişikliği ile mücadele sürecinde özel sektör, yerel yönetim ve kamu kurumlarına yenilenebilir enerji ve karbon kredilerinin tedarik edilmesi ve değer zincirlerinin çevresel etkilerinin incelenmesi hizmetlerini sunmak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, bu kapsamda karbon ayak izi başta olmak üzere ürün ve süreçlerin toplam çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve azaltım stratejilerinin geliştirilesi ve bu konularda kapasite geliştirme çalışmaları yürütmek şirketimizin temel faaliyet alanlarıdır.

Karbon Ayak İzi

Enerji kaynaklı karbon emisyonlarını düşürmek ve belgelemek isteyen kurumsal firmalara alternatif ürünlerin geliştirilmesi.

​ Karbon ayak izini raporlayan ve azaltmak isteyen firmalara alternatif karbon azaltım projelerinin sunulması ve karbon azaltım kredilerinin tedarik süreçlerinin yönetimi​.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)

• Ürün ve hizmetlerin tüm yaşam boyu yol açtığı çevresel ve sosyal etkilerin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment) yöntemi ile hesaplanması.

​• Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) için gerekli süreçlerin ve veri setlerinin geliştirilmesi.

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji santralleri için kurumsal PPA (Power Purchase Agreement) opsiyonlarının geliştirilmesi.

• Elektriğini yenilenebilir kaynaklardan almak isteyen tüketicilere tedarik opsiyonlarının sunulması​.

Eğitim ve Bilgilendirme

• Piyasadaki işleyiş hakkında eğitim ve gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendirme.

• İklim değişikliği ve çevresel mevzuatla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme.