• Hedefimiz Her Yıl 3 GW GÜNEŞ
Kuzu Effect C Blok Daire 55 Or-An, Çankaya, ANKARA

RAPORLAR

     HER SENE 3GW GÜNEŞ

     NEDEN GEREKLİ, NASIL MÜMKÜN?

Bu ilk raporumuzda Solar3GW olarak önümüzdeki 10 yılda Türkiye enerji sektörü gelişimi öngörülerimizi verip, sonrasında bu süreçte her yıl 3 GW güneş gücünü elektrik üretim karmamıza katmamızın neden gerekli ve nasıl mümkün olduğu argümanlarını sıraladık.

TÜRKİYE’DE ENERJİ SEKTÖRÜ DÖNÜŞÜMÜ

Raporun Tamamını İncelemek İçin Tıklayınız

FV MODÜLDE YERLİ ÜRETİM

İkinci raporumuzu dikkatinize sunarız. Bu raporda, ülkemizde yerli panel üretimi hakkındaki tespit ve önerilerimizi bulabilirsiniz.

Her konuda olduğu gibi, bu konuda da yaklaşımımız, sektörün tamamını bir arada kalkındıracak fikirler üzerinde yoğunlaşmak. Yerli ekipman üretimine; bu konudaki teknoloji ve sanayi gelişimine, bu iş kolundaki istihdama azami önemi verirken; bunun Türkiye’de her yıl en az 3 GW güneş gücü kurulmasına destek olacak şekilde planlanmasının ve desteklenmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Dileğimiz, ülkemiz panel üretim endüstrisinin, uluslararası piyasalarda fiyat ve kalitede rekabetçi, ihracatta ülkemize artı nakit sağlayan bir yapıya kavuşmasıdır.

YEKDEME DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

Raporun Tamamını İncelemek İçin Tıklayınız

ÇATILARDA GES’LERDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ-SIKÇA SORULAN SORULAR

Raporun Tamamını İncelemek İçin Tıklayınız

LİSANSSIZ ELEKTRİK
ÜRETİM YÖNETMELİĞİ’NDE
GES’LERİ İLGİLENDİREN
SON DEĞİŞİKLİKLER

Raporun Tamamını İncelemek İçin Tıklayınız

ELEKTRİK DEPOLAMA KONUSUNDA
MEVZUATA YAPILAN GES’LERİ İLGİLENDİREN EKLEMELER

Raporun Tamamını İncelemek İçin Tıklayınız

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK                                                                                                                                                    ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİHAKKINDA YÖNETMELİK’TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Raporun Tamamını İncelemek İçin Tıklayınız

 

   KARBON AZALTIM SERTİFİKASI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

HİBRİT GES LERİ İLGİLENDİREN KURUL KARARI İNCELEMESİ

ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİNİN ŞEBEKEYE BAĞLANMASI VE                                                                                                  YAN HİZMETLERDE KULLANILMASINA DAİR TEKNİK KRİTERLER(ÖZET)