• Hedefimiz Her Yıl 3 GW GÜNEŞ
Kuzu Effect C Blok Daire 55 Or-An, Çankaya, ANKARA

RAPORLAR

  TARIM GES RAPORU

       

  Raporun tamamını incelemek için tıklayınız.

 

      HER YIL 3GW GÜNEŞ GÜCÜ NEDEN GEREKLİ, NASIL MÜMKÜN?

Bu  raporumuzda Solar3GW olarak önümüzdeki 10 yılda Türkiye enerji sektörü gelişimi öngörülerimizi verip, sonrasında bu süreçte her yıl 3 GW güneş gücünü elektrik üretim karmamıza katmamızın neden gerekli ve nasıl mümkün olduğu argümanlarını sıraladık.

 

TÜRKİYE’DE ENERJİ SEKTÖRÜ DÖNÜŞÜMÜ

   

   Raporun Tamamını İncelemek İçin Tıklayınız

FV MODÜLDE YERLİ ÜRETİM

Raporumuzu dikkatinize sunarız. Bu raporda, ülkemizde yerli panel üretimi hakkındaki tespit ve önerilerimizi bulabilirsiniz.

Her konuda olduğu gibi, bu konuda da yaklaşımımız, sektörün tamamını bir arada kalkındıracak fikirler üzerinde yoğunlaşmak. Yerli ekipman üretimine; bu konudaki teknoloji ve sanayi gelişimine, bu iş kolundaki istihdama azami önemi verirken; bunun Türkiye’de her yıl en az 3 GW güneş gücü kurulmasına destek olacak şekilde planlanmasının ve desteklenmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Dileğimiz, ülkemiz panel üretim endüstrisinin, uluslararası piyasalarda fiyat ve kalitede rekabetçi, ihracatta ülkemize artı nakit sağlayan bir yapıya kavuşmasıdır.

 

FV MODÜRETİMLDE YERLİ ÜRETİM

Raporun Tamamını İncelemek İçin Tıklayınız.

YEKDEME DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

Raporun Tamamını İncelemek İçin Tıklayınız

ÇATILARDA GES’LERDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ-SIKÇA SORULAN SORULAR

Raporun Tamamını İncelemek İçin Tıklayınız

LİSANSSIZ ELEKTRİK
ÜRETİM YÖNETMELİĞİ’NDE
GES’LERİ İLGİLENDİREN
SON DEĞİŞİKLİKLER

Raporun Tamamını İncelemek İçin Tıklayınız

ELEKTRİK DEPOLAMA KONUSUNDA
MEVZUATA YAPILAN GES’LERİ İLGİLENDİREN EKLEMELER

Raporun Tamamını İncelemek İçin Tıklayınız

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİHAKKINDA YÖNETMELİK’TE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Raporun Tamamını İncelemek İçin Tıklayınız

KARBON AZALTIM SERTİFİKASI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
HİBRİT GES LERİ İLGİLENDİREN KURUL KARARI İNCELEMESİ

ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİNİN ŞEBEKEYE BAĞLANMASI VE YAN HİZMETLERDE KULLANILMASINA DAİR TEKNİK KRİTERLER(ÖZET)
ÇATI UYGULAMALARI USUL ve
ESASLARINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER

Raporun tamamını incelemek için tıklayınız

7346 SAYILI ‘BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUN’DAKİ ENERJİ SEKTÖRÜNÜ
İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİKLER

Raporun tamamını incelemek için tıklayınız

KÖMÜR SAHALARININ GÜNEŞ POTANSİYELİ

Kömürün ötesinde raporuyla amaçlanan açık kömür madenciliği yapılan sahalardaki güneş enerji potansiyelini depolama seçenekleriyle hesaplamak ve içinde bulunduğumuz dönüşüme dair somut yönde öneriler geliştirilebilecek bir zemine destek vermektir.
Bu rapor Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal), Greenpeace Akdeniz, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, 350.org, Ekosfer ve Yuva Derneği için hazırlanmıştır.

Raporun tamamını incelemek için tıklayınız

TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜ

Raporun tamamını incelemek için tıklayınız

LİSANSSIZ ÜRETİM KAPSAMINDA YAPILMAYAN
ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Raporun tamamını incelemek için tıklayınız

Depolamalı GES ve RES’lere Dair Kanun


Raporun tamamını incelemek için tıklayınız.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Raporun tamamını incelemek için tıklayınız.

LİSANSSIZ TÜKETİM FAZLASI ELEKTRİĞİN SATIŞINA DAİR ÖRNEKLER

Raporun tamamını incelemek için tıklayınız.

DEPOLAMALI GES’LER İLE İLGİLİ İKİNCİL MEVZUAT TASLAĞI

Raporun tamamını incelemek için tıklayınız.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Raporun tamamını incelemek için tıklayınız.

DEPOLAMALI ÜRETİM TESİSLERİ MEVZUATI

Raporun tamamını incelemek için tıklayınız.

Raporun tamamını incelemek için tıklayınız.

Raporun tamamını incelemek için tıklayınız.

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ

TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA

Raporun tamamını incelemek için tıklayınız.

ŞUBAT 2023’TE YAPILAN GES’LERİ İLGİLENDİREN

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Raporun tamamını incelemek için tıklayınız.