• Hedefimiz Her Yıl 3 GW GÜNEŞ
Kuzu Effect C Blok Daire 55 Or-An, Çankaya, ANKARA

RAPORLAR

HER SENE 3GW GÜNEŞ
NEDEN GEREKLİ, NASIL MÜMKÜN?

Bu ilk raporumuzda Solar3GW olarak önümüzdeki 10 yılda Türkiye enerji sektörü gelişimi öngörülerimizi verip, sonrasında bu süreçte her yıl 3 GW güneş gücünü elektrik üretim karmamıza katmamızın neden gerekli ve nasıl mümkün olduğu argümanlarını sıraladık. 

PDF

Raporun Tamamını İncelemek İçin Tıklayınız

 

FV MODÜLDE YERLİ ÜRETİM

 

İkinci raporumuzu dikkatinize sunarız. Bu raporda, ülkemizde yerli panel üretimi hakkındaki tespit ve önerilerimizi bulabilirsiniz.

Her konuda olduğu gibi, bu konuda da yaklaşımımız, sektörün tamamını bir arada kalkındıracak fikirler üzerinde yoğunlaşmak. Yerli ekipman üretimine; bu konudaki teknoloji ve sanayi gelişimine, bu iş kolundaki istihdama azami önemi verirken; bunun Türkiye’de her yıl en az 3 GW güneş gücü kurulmasına destek olacak şekilde planlanmasının ve desteklenmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Dileğimiz, ülkemiz panel üretim endüstrisinin, uluslararası piyasalarda fiyat ve kalitede rekabetçi, ihracatta ülkemize artı nakit sağlayan bir yapıya kavuşmasıdır.

YEKDEME DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

Raporun Tamamını İncelemek İçin Tıklayınız

 

 

ÇATILARDA GES'LERDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ-SIKÇA SORULAN SORULAR

Raporun Tamamını İncelemek İçin Tıklayınız