• Hedefimiz Her Yıl 3 GW GÜNEŞ
VIA Twins Plaza Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10 B Blok Daire:114 Çankaya/ANKARA

MEVZUAT GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ

TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM
ELEKTRİK PİYASASINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Teklif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

1- MADDE 5

Fıkra (2)

Bent ç)

Her 1 MWh üretim için 1 adet YEK-G belgesi ihraç edilirken, bu tam sayı üretimlerin tam belgelendirilmesi ancak 1 MWh altı küsuratlı üretimlerin hiç belgelendirilmemsi ve bu anlamda kayıp olmasına yol açmaktadır. 1 MWh altı üretimler için, bir devir mekanizması oluşturularak bunların sonraki dönemlerdeki 1 MWh altı üretimlerle birleştirilmesi ve tam sayıya ulaştıukça bunların da belgelendirilmesi, bu anlamda bir kaybın önüne geçecektir.

ç) Her 1 MWh belgelendirilebilir üretim miktarı için 1 (bir) adet YEK-G belgesi ihraç edilir. Üretim miktarının, 1 MWh altında olan, kalan küsuratlı kısmı, sonraki üretim dönemine devrederek, burada değerlendirilir. Bu takibi Piyasa İşletmecisi yapar. Devir ile ilgili işlemler, Usul ve Esaslar’da düzenlenir.

 

2- MADDE 5

Fıkra (2)

Bent d)

Sistemin yeni oluşturulmaya başladığı düşünüldüğünde, derinlikli bir piyasa oluşana kadar, YEK-G belgelerinin geçerlilik sürelerinin 12 aydan uzun tutulmasında fayda olacaktır. Avrupa’daki bazı benzerlerinde de durum bu şekildedir. Böylece, bu belgelerin değerlendirilebilme ve satılma olasılıkları artacaktır.

YEK-G belgesi, bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin üretim döneminin bitişinden itibaren 24 (yirmidört) ay süreyle geçerlidir.

 

3- MADDE 5

Fıkra (2)

Bent e)

Uluslararası anlaşmalara da konu olabileceği düşünüldüğünde, belgede, ilgili bilgi başlıklarının İngilizce açıklamalarının da yazılması iyi olacaktır.

e) İhraç edilecek her bir YEK-G belgesi aşağıdaki bilgileri, Türkçe ve İngilizce olarak, içerir:

 

4- MADDE 6 Fıkra (3)

 

 

Lisanssız üreticilerin YEK-G Belgesi sistem kullanıcısı olamaması, gerçekte yine yeşil kaynaktan üretilmiş elektriğin belgelendirilmeyip, bu çerçevede değerlendirilmemesine yol açar ki bu da bu yönetmelik ruhuna uygun olmaz. Gerçekte, lisanssız tesiste üretilmiş ancak tüketim fazlası olarak, satışa konu olmuş her bir MWh elektrik enerjisi için de YEK-G belgesi alınabilmeli ve bunlar aracılığıyla lisanssız üreticiler de YEK-G Belgesi sistem kullanıcısı olabilmelidir.

 

 

Lisanssız üreticiler de ürettikleri elektrik aracılığıyla, YEK-G belgesi sistem kullanıcısı olabilirler. 

 

 

5- MADDE 6 Fıkra (4)

 

 

İsteyen üreticinin, üretimini, YEK-G dışında başka sistemlere kayıt yaptırmasına engel olunmamalı. Ancak bir YEK-G belgesinin birden fazla böyle sistemde satışına engel olunmalı. Özetle kayıt mümkün ancak mükerrer satış imkânsız olmalı. Bunun kontrolü de aslında son derece basit şekilde yapılabilir; kontrole rağmen mükerrer satışlar ciddi şekilde cezalandırılabilir ve böylece ceza ile zaten belge sahibi böyle bir işten caydırılabilir. Ancak birden fazla sisteme kayıt imkânı, hem üreticinin hangisindeki fiyat daha uygun ise onu itfa için seçmesine ve böylece gelirinde artışa neden olurken, hem de YEK-G sistemine, ilk günden itibaren enerji arzını arttırıp, belge sayısını ve kullanıcı sayısını arttıracaktır.

 

YEK-G sistemi dışında enerjinin niteliğine dair bilgi vermeyi amaçlayan diğer sistemlere kayıtlı olan lisans sahibi tüzel kişiler YEK-G sistemine ve organize YEK-G piyasasına katılabilirler. Ancak katılımcılar, bu diğer sistemler ile YEK-G’de mükerrer ihraç ve itfayı önleyici tedbirleri alacaklarını taahhüt ederler. Taahhütlerini yerine getirmedikleri takdirde karşılaşacakları yaptırım ve cezalar, Usul ve Esaslar’da düzenlenir.