• Hedefimiz Her Yıl 3 GW GÜNEŞ
VIA Twins Plaza Söğütözü Mahallesi 2177. Sokak No:10 B Blok Daire:114 Çankaya/ANKARA

ÖZKOYUNCU ENERJİ

2012 yılından başlayarak güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımı ile ilgili çalışmalara başlanmış olup, ilk olarak 2014 yılında 2MWe kurulu gücünde lisanssız güneş enerji santralleri devreye alınmıştır. Sonraki yıllarda yapılan yatırımlar ile birlikte Kayseri bölgesinde 9MWe ve Balıkesir bölgesinde 34MWe olmak üzere kurulu güç 43MWe’ye çıkmıştır. Son olarak 24.05.2021 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan YEKA GES-3 yarışmasında en düşük teklif verilerek, Aksaray bölgesinde 10MWe lisanslı güneş enerji santrali kurma hakkı kazanılmıştır.

Bugün Özkoyuncu Enerji A.Ş., güneş enerjisine dayalı yatırımlar konusunda enerji sektöründe tanınan, tecrübeli ve güvenilir bir şirket durumundadır. 2021 sonu itibari ile sahip olduğu güneş enerji santrallerinde üretilen ve sisteme verilen elektrik enerjisi miktarı 367.095.066 kWh’e ulaşmıştır. Bu ise yaklaşık 153.000 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine karşılık gelmektedir. Ayrıca, üretilen bu çevre dostu ve yenilenebilir enerji ile 356.500 ton CO2 salınımı* önlenmiştir.

Yenilenebilir enerjinin, dünyamızda sürdürülebilir ve güvenli bir enerji arzı sağlamak ve insanoğlunun gezegenimizdeki geleceğini garanti altına almak adına öneminin çok büyük olduğunun farkındayız.